Budgetaftale i Vordingborg Kommune for 2024 – Flextur genindføres og skatten hæves med 0,6%

af | 26. september 2023 | Nyheder

Et flertal i Kommunalbestyrelsen har indgået en aftale om kommunens budget for 2024. Der er tale om en stram og ansvarlig aftale med fokus på langsigtet økonomisk planlægning og en styrkelse af kommunens likviditet, skriver Vordingborg Kommune i en pressemeddelelse.

Mandag aften blev et flertal i Vordingborg Kommunes Kommunalbestyrelse enige om en budgetaftale for 2024. Bag aftalen står Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og løsgængerne Martin Graff Jørgensen, Mette Gerdøe-Frederiksen og Heino Hahn.

Den nye budgetaftale er et tillæg til den toårige budgetaftale for 2023 og 2024, som politikerne vedtog i oktober 2022. I den oprindelig toårige aftale forpligtede forligspartierne sig til kun at træffe nye beslutninger om budgettet i 2023, hvis det var nødvendigt for at sikre en økonomi i balance. Siden den aftale blev indgået, er der sket en række ændringer i forudsætningerne for budgettet, som har betydet, at politikerne nu har måttet lave en tillægsaftale for at styrke balancen i kommunens økonomi.

Tilfreds borgmester

Borgmester Mikael Smed er meget tilfreds med indholdet i den nye aftale: ”Det er en stram, men en nødvendig og ansvarlig aftale. Vores økonomi er under ekstremt pres i disse år. Det skyldes i høj grad, at der ikke er fornuftig sammenhæng mellem de opgaver, vi skal løse, den lovgivning vi er underlagt, og den finansiering vi modtager fra staten. Vi har derfor måttet træffe en række svære beslutninger og prioriteringer gennem det seneste år for at stabilisere vores økonomi og likviditet. Men den nye aftale sikrer vi, at vi fortsat har fokus på den langsigtede økonomiske planlægning, samtidig med at vi tilfører vi ekstra penge til de mest udsatte områder blandt andet vores dagtilbud, ungeområde og ældreområde. Vi fastholder også fokus på den grønne omstilling. Hvad angår udfordringerne for den kollektive trafik er vi også blevet enige om at genindføre Flextur så hurtigt som muligt, dog med en højere takst, mens vi arbejder på at udvikle en ny og mere økonomisk bæredygtig model for ordningen. Så ud fra den vanskelige situation, vi står midt i, så synes jeg, at vi kan være godt tilfredse med den aftale, vi har indgået” siger Mikael Smed.

I tillægget til Budgetaftalen tilføres de nødvendige midler til at fastholde den nuværende service. Der tilføres yderligere penge til flere områder, herunder 17 mio. kroner til ungeindsatsen, 5 mio. kroner til det børnesociale område og 5 mio. kroner til demografiudviklingen på ældreområdet.
Der tilføres også 2 mio. kroner til ældreområdet og 5 mio. kroner til at øge den konkrete normering i dagtilbuddene. Derudover afsættes en reserve på 30 mio. kroner, som sammen med det budgetterede overskud skal bidrage til at styrke likviditeten. Den 15. november præsenterer konsulentfirmaet BDO en række forslag for kommunalbestyrelsen til såkaldte råderumsbesparelser på 20 mio. kroner i 2024 stigende til 25 mio. kroner de efterfølgende år. Kommunens MED-organisation vil som vanligt blive hørt i denne proces, og parterne bag den nye budgetaftale forpligter sig i aftalen til at blive enige om disse besparelser.

Derudover er parterne enige om at godkende de forslag til administrative besparelser, som administrationen har fremlagt. Det sker for at kunne gennemføre den administrative besparelse på 6 mio. kroner, som er resultatet af forårets økonomiaftale for 2024 mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL). Eneste undtagelse er et forslag om en fælles bogføringsenhed, som først skal revideres, inden politikerne vil tage endelig stilling til det forslag.

I anlægsbudgettet for 2024 har aftaleparterne prioriteret halvdelen af pengene til opførelse af en ny, moderne daginstitution i Præstø. Derudover er følgende projekter prioriteret i perioden:

• Renovering af cykelstier forhøjes i 2024 og frem med 0,5 mio.kr. årligt.
• Der afsættes 12 mio.kr. til renovering af den selvejende svømmehal i Moena Mønshallerne i 2025.
• Der afsættes midler til plejeboliger i 2026, hvis der mod forventning ikke etableres friplejehjem i Vordingborg Kommune.
• Mosegården istandsættes i 2024 for 2,2 mio.kr., så foreningerne kan genoptage deres aktiviteter. Der indledes en dialog med brugerne, om sammen at arbejde på at omdanne Mosegården til et klimavenligt aktivitetsområde frem mod 2030.
• Der afsættes 0,35 mio.kr. til rådgivning for at afklare behov for renovering af Pakhus 8.
• Når der er væsentlig finansiering til Sukkerfabrikkens etablering af ferieboliger og udvikling vil vi gerne indgå i en konstruktiv dialog med Sukkerfabrikken og Vejdirektoratet om at få etableret det nødvendige lyskryds.
• Renovering af havnene prioriteres i perioden.
• Der afsættes anlæg og drift til affaldssortering i de kommunale bygninger.
• Med baggrund i dialogen med Stege Handelsstandsforening om Storegades grønne standere er parterne indstillet på at gå i gang med renovering og opgradering af disse i 2024.

Aftaleparterne fastholder desuden den nuværende afbetaling på lån, som betyder, at der vil komme økonomisk luft i 2028. Der er derudover enighed om at hæve skatten med 0,6%.

Udtalelser fra de øvrige aftaleparter:

Michael Larsen, Radikale Venstre: ”I Radikale Venstre er vi glade for, at det er lykkedes at lave et budget, hvor der er blevet penge til at rulle nogle af besparelserne på Ældreområdet tilbage, at genindføre Flextur i en tilpasset model samt sikre at der også er en svømmehal på Møn i fremtiden. Vi er ligeledes glade for at det er et langsigtet budget hvor der er taget hånd om de budgetbehov der ligger og hvor vi samtidig får genopbygget kassebeholdningen. MEN det er helt grotesk, statskassen bugner af penge og samtidig er det nok det sværeste budget, jeg har været med til i mine mange år i lokalpolitik.”

Else-Marie Langballe Sørensen, Socialistisk Folkeparti: “I SF er der tilfredshed med, at vi sætter skatten op med 0,6 %. Allerede sidste år foreslog vi en skattestigning på 1 % og det er ærgerligt at tænke på, at vi kunne have overstået det første års sanktioner på hele skattestigningen, hvis der havde været enighed sidste år. SF ser det som en nødvendighed at sætte skatten op, for at vi kan fastholde lidt af den velfærd, der er så hårdt ramt i vores kommune.
Derudover er SF også glade for, at vi genindfører Flexture, at vi opfører en ny daginstitution i Præstø og at renovering af cykelstier forhøjes i 2024 og frem med 0,5 mio.kr. årligt.”

Løsgænger Martin Graff Jørgensen: ”Selvom vi stadig står overfor en række strukturelle udfordringer i Vordingborg Kommune, bl.a. takket være mangelfuld udligning mellem kommunerne og store socioøkonomiske udfordringer, er jeg glad for at vi med denne budgetaftale tager beslutninger, der er med til at stabilisere vores kommune økonomisk på den lange bane, at vi har sikret en genindførelse af Flextur og at vi samtidig har prioriteret midler til at styrke ældreområdet.”

Løsgænger Mette Gerdøe-Frederiksen: ”Det har ikke været nemt, men vi er kommet i mål med et budget, som tilgodeser de velfærdsområder, der har et dokumenteret budgetbehov. Det er glædeligt. Endvidere finder vi en løsning på Flextur, der tilføres 5 mio. kr. til dagtilbuddene. Set i bakspejlet burde vi ikke have sat vores lid til, at udligningsreformen ville sikre vores økonomi fremadrettet. Så det er ærgerligt, at vi ikke lavede en højere skattestigning sidste år.”

Løsgænger Heino Hahn: ” Det var det muliges kunst med budgettet. Der var 3 muligheder for at skaffe penge til at redde velfærden i kommunen: 1) skattestigning. 0,6% med straf, 2) provenu af grundskyld, 3) selvbudgettering. Nr. 2 og 3 er ligesom at købe en lottokupon. Der skal være stor vækst, ellers skal de betales tilbage. Kommunen har vækst på antallet af ældre, og det tæller desværre den modsatte vej. Så nej tak. Så hellere 0,6 % skattestigning. Der kommer er sparekatalog på 60 millioner sidst på året. Flertalsgruppen vil finde 20 millioner af dette katalog. Mindretallet meldte ud de ville spare 40 millioner. Jeg kunne vælge at stå uden for budgettet. Men det ville medføre, at jeg ikke ville få indflydelse på besparelserne, hvor mit fokus vil være på de ældre, syge, udsatte og børneområdet.


Vordingborg Kommune ansætter ny borgerrådgiver

Vordingborg Kommunes nye borgerrådgiver hedder Susan Hoff Iversen og kommer fra en stilling som faglig leder i Næstved Kommune. Efter at have været uden borgerrådgiver i et par måneder er der nu ansat en ny borgerrådgiver i Vordingborg Kommune. Susan Hoff som er klar...

Elever på Zealand Business College er de første til at modtage Bygma Talentlegat

For fire af handelseleverne på Zealand Business College vil den 28. februar være en dag, de sent kommer til at glemme. Her var de nemlig de første til at modtage Bygma Talentlegat med et samlet beløb på 288.000 kr. Med til at hylde de lokale talenter var blandt andet...

Havblik Festival på Bogø Havn præsenterer en ny stor scene og spændende musikprogram

For tredje år i træk inviterer Havblik Festival musikentusiaster og havnelivselskere til en uovertruffen oplevelse den 21.-22. juni 2024 på Bogø Havn. Festivalen fortsætter sin tradition med to dage fyldt med original musik og livligt havnemiljø og gratis adgang. Ny...

Forsvarsministeren og Folketingets Forsvarsudvalg har modtaget brev fra Vordingborgs borgmester

På Christiansborg er de intense forhandlinger om en ny værnepligtsmodel som en del af den anden fase af Forsvarsforliget fortsat i fuld gang. Som input til forhandlingerne har Vordingborg Kommunes borgmester Mikael Smed sendt breve og en pjece til Forsvarsminister...

Både Vordingborg og Næstved er repræsenteret i X Factor 2024 liveshows

Når X Factor 2024 blænder op for liveshows fra fredag d. 23. februar 2024 bliver det med repræsentanter fra det sydsjællandske i gruppekategorien med deltagere fra både Næstved og Vordingborg. Cyklus består af Lea Riber Klinge og Freja Malmgren, der begge bor i...

Lokal bank vil udvikle butikker og erhverv i gadeplan

Detailhandlen på Lolland, Falster & Sydsjælland skal styrkes og udvikles de kommende to år. Det mener Lollands Bank, der med den største enkeltsatsning nogensinde vil give 60 lokale butikker en enestående mulighed for at ruste sig til de udfordringer, nutidens og...

Holmegaard Glasfestival nomineret til Historiske Dages Fornyelsespris 2024

14. februar 2024 blev de fem nominerede til Historiske Dages Fornyelsespris 2024 offentliggjort. Og her er Holmegaard Værk at finde blandt de nominerede for sin årlige Glasfestival sammen med blandt andre Kronborg Slot, Gammel Estrup og det arkæologiske magasin...

Aftale om besparelser fra Råderumskataloget

Et stort flertal i Vordingborg Kommunes Kommunalbestyrelse har den 8. februar 2024 indgået aftale om at gennemføre en række af de besparelsesforslag, som er beskrevet i BDO’s Råderumskatalog. Efter en lang høringsfase og en grundig gennemlæsning af alle høringssvar...

Bygma og ZBC Næstved hylder handelseleverne

I 2024 vil Bygma Gruppen for første gang i samarbejde med blandt andet ZBC Næstved hylde de største talenter blandt handelseleverne. Virksomheden lancerer nemlig Bygma Talentlegat med formålet at støtte og belønne den ekstraordinære indsats hos 4 elever fra seks af...

Ny gratis oplevelse på Holmegaard Værk

På kanten af Holmegaard Værk ligger den historiske glasby og den naturskønne Holmegaard Mose. Begge gemmer de på et væld af historier og fortællinger om alt fra tidligere tiders bosættelser til myter om mosevæsner, arkæologiske fund, tørvudvinding og meget mere. 10....

Udvikling af rådhusgrunden i Vordingborg går i gang

Vordingborg Kommune og ejendomsudviklingsselskabet Innovater har mandag den 29. januar underskrevet en udviklingsaftale for den nuværende rådhusgrund. Med aftalen går Innovater nu i gang med at udarbejde en plan for, hvordan arealet kan udvikles med boliger, butikker...

Nyt fritidstilbud i Vordingborg – FredagsFlow

I et samarbejde mellem DGI Huset, Gåsetårnskolen afd. Iselinge og Partnerskabet ”Sammen om børn og unges sundhed og trivsel”, introduceres nu FredagsFlow, et nyt og spændende fritidstilbud, designet til børn fra 4. til 6. klasse. FredagsFlow er mere end blot et...

Spring og bevægelsescenter ved DGI Huset Vordingborg er nu åbent – Se video

Fredag d. 26. januar 2024 blev Spring og bevægelsescenteret ved DGI Huset Vordingborg tilgængeligt for offentligheden i forbindelse med en stor åbningsfest hvor rigtig mange mennesker var mødt op. I dette indslag kan du høre Hans Snestrup, direktør i DGI Huset...

Ambitiøse planer for Padelcenter i DGI Huset Vordingborg tager form

DGI Huset Vordingborg annoncerer ambitiøse planer om et nyt padelcenter for at imødekomme behovet fra en idræt med voksende popularitet. DGI Huset Vordingborg fortsætter sin mission om at udvikle fællesskabet for idræt, kultur, uddannelse og erhverv og kan nu løfte...

Uddannelsesmesse for unge med særlige behov i Køge den 1. februar 2024

Et halvt hundrede udstillere deltager på den årlige messe i Køge der afholdes i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning, UUV Køge. Ud i Fremtiden er en messe som tilbyder information og vejledning til unge, der grundet fysiske eller psykiske handicaps eller...

STARS præsenterer Musikbaren på Smallstars

Musibarens dj's hylder vinylpladerne og vil gerne interagere med publikum og tale om den musik, der bliver spillet – kom endelig og spørg – eller kom med et musikønske. I modsætning til at gå på almindelig cafe/bar hvor de spiller en standard playliste, har du her...

Spring- & Bevægelsescenter står nu klar til stor åbningsfest hos DGI Huset Vordingborg

Fredag den 26. januar 2024 står DGI Huset Vordingborg klar til at byde velkommen til åbningen af det 1.828 m2 nyetablerede og topmoderne Spring- & Bevægelsescenter. Dermed er flere års forarbejde og måneders anlægsbyggeri nu tilendebragt og der er gjort klar til, at...

Tobias Rahim er hovednavn på Vilde Vulkaner 2024

Danmarks største børnemusikfestival Vilde Vulkaner, som går i luften 2. – 5. juli 2024, kan nu præsentere de første navne til årets musikprogram. Allerøverst på plakaten kan Vilde Vulkaner med stolthed præsentere Tobias Rahim der med rette, betragtes som det mest...

Nyt koncept med gratis lånetrailere er kommet til Vordingborg

Som noget helt nyt kan alle indbyggere i Vordingborg nu låne en trailer gratis. Trailerne står placeret ved det lokale jem & fix lavprisbyggemarked, og de kan lånes, uanset om man handler i jem & fix eller ej. Et nyt og ganske gratis trailerkoncept er netop...

Lokale musikere udgiver støttesang til Ukraine

To lokale musikere, Ronnie Bille og John Poulsen vil minde os om, at Ukrainerne også kæmper for os - for demokrati og frihed. Derfor udgiver de sangen “Jeg ser et land” med en musikvideo lavet af frivillige, lokale kræfter. “Jeg ser et land” udkommer på...

Kommunalbestyrelsen inviterer til budgetmøde på Facebook

Torsdag den 31. august sidder en række medlemmer af Kommunalbestyrelsen klar på Vordingborg Kommunes Facebookside for at få forslag til, hvad der bør prioriteres i de kommende års budgetter. Kommunalbestyrelsen har indledt de årlige forhandlinger om de kommende års...

Jim Lyngvild genskaber danske kronjuveler på Danmarks Borgcenter

Den 29. marts var der preview på den nye udstilling på Danmarks Borgcenter, som åbner lørdag den 1. april 2023. Jim Lyngvild har designet udstillingen og sammen med museet bød han de inviterede velkommen. Det var en særligt inviteret skare der fik lov at få første kig...